Kozmoenerji (KEN), kesinlikle herkesin ustalaşabileceği çok basit ve etkili bir iyileştirme tekniğidir.
Kozmoenerji sahibi olan bir kişi kendini ve başkalarını enerji çalışmaları ile fiziksel açıdan iyileştirebilir.
KEN, geçen yüzyılın (90’lı yıllar) başlarında popülerlik kazandı. Bununla birlikte, kozmoenerji genel olarak çok eski, çeşitli iyileştirici geleneklerden gelen sağlık teknikleri koleksiyonudur.
Kozmoenerji tarafından kullanılan enerji kanallarının birkaç yüz ila birkaç bin yıllık geçmişi vardır ve kanıtlanmış bir iyileşme aracıdır, yüzlerce nesil eski şifacının deneyimlerinin ürünüdür. Hepsi bir araya getirilerek toplandıklarında, kozmoenerji teknolojisini oluştururlar.
Hayır.
Uzay enerjisi birkaç kat daha verimli, ölçülemeyecek kadar daha güvenli ve basittir. Temel fark, kozmoenerjinin dış enerjiler, Kozmos akarsuları (“frekanslar”olarak adlandırılır) yardımıyla şifa vermesidir. Bioenerjide şifacının kendisinin güvende olmaması ve kendisi için geri dönüşü olmayan sonuçları olabilen iyileşmeler gerçekleştirme olasılığı vardır.
Ek olarak, biyoenerji yöntemleriyle çalışmak doğuştan gelen bazı yetenekler gerektirirken, KEN istisnasız tüm insanlar tarafından kullanılabilir. Şu anda Kozmo Enerji, dünya çapında enerji geri kazanımı ve kendini geliştirmenin baskın yoludur.
Kimse “psişik” kelimesini 10 yıldan fazla bir süredir kullanmıyor. Psişe bioenerjinin bir özelliğidir. Kelimenin tam anlamıyla, “aşırı duyarlı” anlamına gelir. KEN okullarındaki öğrencilere Kozmo Enerjist, KEN operatörü veya sadece şifacı denir. Bir çoğuna psişik denilebilir, çünkü inisiasyonlardan sonra algıda büyük bir netlik ve genişlik oluşur.
Kozmoenerji eğitimi sadece dersler, seminerler değildir. Aksine bu şekilde verilen eğitim, kozmik enerjinin gelişmesinin temeli değildir. Kozmikenerji okulu öğrencisine verilen ilk şey İnisiyasyon ‘dur. Bir inisiyasyon basit bir kelime, sıradan bir ritüel değildir. Bu insanın enerji bedenlerinin ve enerji kürelerinin yeniden yapılandırılmasının gerçekleştirildiği gerçek bir enerji eylemidir. İnisiyasyondan sonra, kişinin enerji bedeni değişir ve amaç budur.
İnisiyasyon; kişiyi dış enerji alanına veya başka bir deyişle Evrenin titreşimine senkronize etmektir. Kişiyi bu titreşime uyumlamaktır. Bu süreci temel teknik eğitimi takip eder: bu enerjilere nasıl sahip olunur, nasıl uygulanır, nasıl kontrol edilir gibi…

Eğitim basittir, genellikle bir kaç ders yeterlidir, ama eğitim ve inisiyasyon birbirini tamamlamak zorundadır. İnisiyasyon ve eğitim sürecinde; seçtiğiniz hocanın deneyimi, bilgiyi sentezleyebilmiş olması ve gücü önemlidir. Devamında önemli olan öğrencinin bağımsız uygulamalara başlayabilmesi, bir dizi deneyime sahip olması ve kendini geliştirmesidir.

Tüm kozmoenerjistler Kozmos’un enerjilerine bağlıdır ve bu dış enerjilerin yardımıyla kendilerini arzu ve eğilimlerine göre geliştirebilirler. Kural olarak, ortalama bir deneyime sahip kozmoenerjist iç görüyü ve sezgiyi geliştirir. Evrenin enerji tezahürlerine duyarlılık keskinleşir. Ayrıca vücudun güçlü ve gelişmiş enerji merkezlerine (çakralar) sahiptir. Bu nedenle, hem kendisinde hem de başkalarında Çakraları aktive edebilir, güçlendirebilir. Kendisini ve çok sayıda kişiyi hastalık ve problemlerinden kurtarabilir, olumsuz dış etkilere dayanabilir.

Kozmoenerjistler operatör olarak, güçlü enerjilere akışlarına bağlanabilen, kendilerine ve diğer insanlara bu şekilde yardımcı olabilen sıradan insanlardır. Kozmoenerji yöntemi, dış uzayın enerjisine uyumlama alan sıradan insanlar için sağlığını ve yaşamını uyumlu hale getirmenin yoludur.

Genellikle, insanların bir şifacı olmak için doğuştan gelen özel yeteneklere sahip olması gerekmediğine inanmaları en zorudur. Ancak, bu doğrudur. KEN eğitiminde adaylar için özel bir gereklilik yoktur. KEN okullarının uzun vadeli çalışmaları göstermiştir ki: yeteneği ne olursa olsun, kozmoenerji herkese öğretilebilir. İnisiasyon prosedürü sırasında, kişinin enerji alanının düzeltilmesi gerçekleştirilir. İnisiasyon, özel olarak eğitilmiş kişi (Kozmik Enerji Ustası) tarafından gerçekleştirilir. Ve devamında HERKES
uygulayıcı olabilir. Tabii ki, ustalık oranını olumlu etkileyen faktörler vardır. Bu gelişmiş bir hayal gücü, konsantre olma yeteneği, dünyanın enerji alanına artan duyarlılıktır ancak bu sadece deneyim kazanma hızını etkiler. Üstün yetenekli bir kişi daha kısa sürede öğrenir ve özel yetenekleri olmayan bir kişinin enerji akışlarına alışması ve onları kontrol etmeyi öğrenmesi için biraz daha fazla zamana ihtiyacı vardır. Bununla birlikte, “ortalama” seviyeden başlayan birçok kozmoenerjist vardır ve şimdi zanaatlarının gerçek ustaları ve ekstra güçlü şifacılardır.

Hayal gücü, konsantrasyon, enerji bedeninin gücü, aşırı duyarlılık – tüm bunların herhangi biri kozmoenerji yardımıyla geliştirilebilir. Sadece birkaç şanslı kişi doğaları gereği bu niteliklere doğuştan sahiptir. Kozmo-enerjistlerin 2/3 ‘ü, İnisiyasyonda enerji bedeni düzeltilen ve kozmik enerjilerin yardımıyla kendini geliştirmek için biraz çaba sarf eden tamamen ortalama insanlardır. Bütün alınan “inanılmaz” sonuçlar,Kozmos ‘un enerjilerinin onlar üzerindeki etkisi
ile ve kendi çabalarının sonucudur.

Böyle spesifik figürler yoktur, her şey çok bireyseldir. Çoğu durumda, bir kişinin kozmoenerjide hangi seviyeye ulaşmaya niyetlendiğine, kaç kozmik frekansta ustalaşmak istediğine bağlıdır. Tüm temel teknolojilere ve temel enerjilere sahip olan Kozmoenerjistin hazırlanması için, yaklaşık 5 gün gerekir. Doğuştan gelen niteliklere sahip olmaksızın 5 gün sonra yeni başlayan bir kozmoenerjist zaten kendisi ve çevresi üzerinde “gücünü deneyebilir”.

Çok çeşitli rahatsızlıklar ve diğer sorunlarla başa çıkabilen güçlü profesyonel bir şifacı yetiştirmek söz konusu olduğunda, bu süre 30-40 güne kadar uzar. Ve elbette, hiçbir eğitim uygulamanın yerini tutamaz bu sadece zamanla gelişen iyileştirici bir deneyimdir. Bunu tam olarak anlatabilmek imkansızdır; herkes bunu kendisi anlamalı ve deneyimlemelidir. Yeni Kozmo Enerjistlerin eğitimden sonraki ilk 2 haftada etkileyici sonuçlar elde ettiği durumlar vardır. İlk somut başarının 3-4 ay içinde geldiği durumlar da vardır. Ancak, İnisiyasyon ve eğitim almış bir kişinin kendisine ve başkalarına yardım edemediği hiçbir zaman olmamıştır.

Hayır! Mümkün değildir.
Bir Progressör tarafından inisiye edilmiş olmak gereklidir, aksi takdirde bağlanamazsınız. Kozmikenerji tarihi boyunca, kimsenin bağımsız gelişiminin tek bir vakası bilinmemektedir. Anlamanız gerekir ki: KEN tekniğini başlatma (inisiyasyon) olmadan yani Kozmik Enerji Üstadı’nın yardımı olmadan yönetme girişimlerinin sadece 2 olası sonucu vardır: Ciddi bir hastalık veya ciddi bir zihinsel bozukluk. “Üçüncü” sonuç olamaz. Kozmoenerjiyi geleneksel şekilde öğrenmek – KEN üstadının yardımıyla tamamen güvenlidir. Bu pratikte test edilmiştir ve herhangi bir şüpheye yer yoktur, çünkü bunun tersini kanıtlayan tek bir gerçek yoktur ve olmayacaktır. Eski zamanlardan bu yana köklü olan eğitim sistemi, asla başarısız olamayacak kadar “cilalıdır”. Bu nedenle, ben ve meslektaşlarım: kendimize şüpheli deneyler yapmıyoruz! KEN ‘e hakim olmak sadece KEN ustasının yardımıyla mümkündür.
Kozmoenerjinin inanç ve din meseleleriyle bir ilgisi yoktur. Kozmik Enerji size iyileşme ve gelişme yolunda bir dizi yöntem sunar ve değerli bilgilerle donatır. Kendinize veya başkalarına sağlıklı ve uyumlu bir yaşam sağlamanın, yardımcı olmanın bir yoludur. Kozmik Enerjinin belirli bir felsefesi veya felsefi kavramı yoktur. Bir inanç değildir.

Her kozmoenerjist, neye inanacağına, hangi dini veya manevi öğretiyi izleneceğine kendisi karar verir. Kozmoenerji dünyasında çeşitli ülke ve ulusların temsilcileri ve her dine mensup Hıristiyan, Müslüman, Budist inanca sahip insanlar vardır. Kozmoenerji kişinin kendisi için kabul edilebilir manevi dünyasına uygun olanı yaşamasını engellemez.

Genellikle vakaların % 90’ında olumlu bir etki elde etmek mümkündür. İstisnalar vardır, ancak sayıları çok azdır.

Bunun kesin bir cevabı yok. Çoğunlukla hastalığın ciddiyetine ve doğasına ve ayrıca kozmoenerjistin deneyimine ve ustalık derecesine bağlıdır. Genel olarak, somut iyileşmeler 10 seanstan sonra başlar, 5 de olabilir, ancak 30 çok iyi olur Bazı insanlarda 15 seans içinde iyileşme olur, bazen de 30 seansda..
En zor iyileşme çok yaşlı insanlarda, karmik hastalarda veya ameliyat olanlarda yaşanır .
Sadece yüksek derecede akıl hastalığı ve terminal dönem kanser vakaları bu yöntemle tamamen düzeltilemeyebilir. Genellikle troid hastalıklarından kurtulmak ve kalp problemleri gibi durumlarda yardımcı olmak mümkündür, ancak süreç genellikle uzun sürer. Diğer her şey kolayca iyileşir. Pratik olarak tedavi edilemez olduğu düşünülen hastalıklar bile KEN iyileşme yöntemiyle yenilebilir.

Örneğin, kadınlarda uterus miyomları gibi yaygın bir sorun tıpta cerrahi yöntemlerle düzeltilir ve tekrarlama olasılığı yüksek olmasına rağmen Kozmoenerji ile miyomlardan sonsuza dek ve tamamen kurtulabilir. Hastanın yaşı, ihmali ve hastalığın operasyonları elbette işi zorlaştırır, ancak iyileşme sürecini imkansız hale getirmez.

Kozmoenerji yöntemleri tıptan farklı olarak hastalıkların belirtilerini ortadan kaldırmayıamaçlamaz. Sağlığı yeniden kazanmaya yardımcı olur. Genellikle, Kozmo Enerjistler birçok “uygulamalı” konuyla ilgilenir: enerji temizliği, negatif enerjilerin temizlenmesi, bir kişinin başkalarıyla (aile, iş) ilişkilerinin düzenlenmesi, çok daha fazlası ve astral seyahat için temas sağlar. Bu, her Kozmo Enerjistin tüm bunları yapabileceği anlamına gelmez. Uygun eğitim seviyesi ve sonrasında odaklanmış olarak çalışmak, Kozmo Enerjisti bir veya daha fazla alanda uzman yapan şeydir.

Öğrencilerin bazıları, KEN ‘in iyileştiren (şifa) kısmını uygulamayıp enerjileri sadece kendi yeteneklerini keşfetmek ve yeteneklerini geliştirmek için kullanabilir. Buna ek olarak kozmoenerji kişiler için; ek bir güç kaynağı (fiziksel enerji), dış etkilere karşı mutlak koruma, strese karşı muazzam bir direnç ve dayanıklılığı artırıcı etkiye sahiptir. İnisiasyon alan kişinin sağlığını büyük ölçüde geliştirir ve kişiyi yaşamda daha önce olduğundan çok daha başarılı bir insan yapar. Ve bütün bunlar kozmoenerjistin sağlık uygulamalarını uygulayıp uygulamadığı farketmeksizin, kozmik enerjiye başlamadan öncekinden daha güçlü, sağlıklı ve başarılı hale gelirler.

Mevcut modeli tehlikeli değildir. “Birinci kuşak kozmoenerji”denilen eski sistemi uygulayan KEN okullarında öğrencilerde zamanla bazı sağlık sorunları ortaya çıkmış ve bu istatistiklerle doğrulanmıştır. Ancak şimdi ikinci nesil KEN rezonans teknolojisi güncellenerek “Engelleme ve Frekansları Başlatma Tekniğini”kullanmak bu sorunları tamamen çözmüştür. KEN İkinci Nesil okullarında hazırlanan inisiasyon ve eğitim etkili ve tamamen güvenlidir.
Evet, elbette. En az 1 kozmik frekansın kontrolünü ele almaya değer -ve durumunuzu hafifletebilirsiniz. İleri seviyedeki inisiasyonlar iyileşme sürecini hızlandıracaktır.
Hayır yok, Kozmoenerji bir çocuğa ya da yaşlı bir kişiye de öğretilebilir. Kozmoenerjinin gücü dış enerjilere dayanır, kişisel değildir bu yüzden yaş önemli değildir.
Evet, sadece onları değil deneyim kazandıkça, diğer insanlarla iyileşme pratiği yaptıkça herkesi iyileştirebilirsiniz.
Her kişi deneyimli bir hocanın gözetiminde KEN frekanslarına İnisiyasyon geçirir. Üstad inisiasyon sırasında, her öğrencisi için gerekli olan enerji” araçlarını “yani frekansları almasını sağlar. KEN okullarının öğrencileri eğitimden sonraki ilk gün itibari ile şifa gücü verip vermediklerini kontrol etme fırsatı bulabilirler. Birkaç gün içinde kişi hem kendisinin hem de başkalarının sağlığını geri döndürebilir, bu da kişinin kendi durumundaki değişikliklerle ya da yardım etmeye çalıştığı kişilerin geri bildirimi ile kolayca doğrulanır.
69 frekans var ve amaçları farklı. Bazıları sağlık sorunlarını çözer, bazıları negatif varlık enerjilerini temizlemek için kullanılır, bazıları bir magisterı tüm negatif etkilere karşı korumak için tasarlanmıştır ve bazıları ise; isteyenler için paralel dünyalara erişim ve giriş ile ilgilidir.
Her şey bu kişinin hedeflerine ve Kozmoenerjiye neden ihtiyacı olduğuna bağlı. Bir frekans bile kendinizi ve ailenizi iyileştirmek için yeterli olabilir. Birçok kişi üç ana frekansta kalır. Bu onun için KEN tekniğinin tüm sırlarını ortaya koyan bir “kozmoenerji seti”dir. Bir kişi güçlü bir şifacı olmak, popüler olmak veya başkalarını iyileştirerek para kazanmak istiyorsa o zaman en az 20 frekansa ihtiyacı olacaktır. Bu, en ciddi hastalıklar ve negatif enerjiler ile savaşmasına ve kendi enerji bedenini büyük bir hızla değiştirip geliştirmesine izin verecektir. Genellikle bu sayıda frekansa sahip olmak zamanla ve kademeli olarak yönetilir.
İnisiyasyonlardan ve uygun eğitimden geçmek gerekir. Bir Hoca (progressör); kosmoenerjinin tüm frekanslarına uyumlanmış olmalı ve kosmoenerji ‘yi öğrencilerine aktarabilmek için inisiyasyon tekniğine de sahip olmalıdır.
Şifacı olmak gerekli değildir. Kozmoenerji bir kişiyi daha mükemmel hale getirir, onu çevredeki dünyanın enerjisine entegre ederek algılama ve eylemleri için büyük fırsatlar sunar. Kozası (aura) daha güçlü ve birçok yönden daha esnek hale gelir, bu nedenle enerji seviyesinin artışı ile farkındalığı artacak ve yaşamının her alanında gelişme etkisini yaşayacaktır. Kozmoenerji, yukarıda belirtildiği gibi sadece bir şifa tekniği değildir. Basitçe, onun iyileştirme kullanımı bir tür “kartvizit”olarak hizmet vermektedir. Ancak tüm Kozmo Enerjistler kendileri için zorunlu şifacılardır. KEN’i kendini geliştirme nedeniyle de alıp, uzmanlaşabilir.
Yemeğin tadını nasıl alabilirsiniz? Deneyin.
Kozmik enerjiyi deneyimlemenin tek güvenilir yolu, İkinci Nesil ‘in KEN merkezlerinden herhangi birine gelmeniz, en azından temel kanallarla İnisiyasyon ve temel eğitimi almanız gerekir. Kendiniz ve herkes için farklı bir kişi olmaya karar verin.