Modern Kozmo Enerji

Kişinin bu noktada kendisine şunu sorması gerekir;

      •  Varoluş amacım nedir?
      •  Gelecekteki amacım nedir?

01.

Eğitimde savunmaları öğrenerek başlarız.

Enerji frekansları ile çalışmak için anahtarlar, zihinsel imgeler oluşturarak ve iyileştirici yetenekler kazanarak devam ederiz. İyileşme gücü ana eğitim ve inisiasyon sonrasındaki enerji çalışmalarında, vizyonda ve nedensel seviyelere ulaşma, anlama, fark etme süreci sonrasında gerçekleşir.Her İnisiyenin bir şifacı olmadığı kabul edilmelidir. Sadece eğitimini alıp inisiye olduğu için bu kapı ona açılır. Fakat bu yetenekler sadece deneyim, yaratıcı vizyonun oluşması ve iç güven ile edinilir. İnisiasyon sadece kozmik niyetin kapılarını açar, gelişme sürecinde öğrenci bu enerjilere doyurulur ve enerjiye güvenli erişim, yeni bir algı ve vizyon yeteneği için anahtarlar alır, ancak en ilginç şey bağımsız uygulama sırasında yani hastalarla çalışırken olur.

02.

Gerçek bir şifacı:

bir hastalığı fiziksel düzlemde kolayca kaldırabilen veya kırabilen kişi değildir, hastalığın nedenini en ince düzlemde kaldırarak, kişiyi gelişime doğru taşıyandır. Böyle bir çalışma şifacının kendisinin enerji güvenliğinin garantisidir. Bu şekilde yaradılış planını ihlal etmez, çünkü aslına bakacak olursak, tüm hastalıklar olumsuz çıktılar sonrasında kişiyi gelişime taşır.

Bilgelik, iyileşmiş bir acıdan daha fazlası değildir.”

 Robert Gary Lee

03.

Kozmoenerjide iyi bir uzman olmak 3-5 yıl içinde gerçekleşir.

Gerçek kozmoenerji, hiçbir zaman din olmamıştır ve olmayacaktır. İçinde ibadet nesnesi yoktur. Kozmoenerji sonsuz bir bilgi yoludur. Bilgi bir dine ve ibadete dönüştürülemez. Gerçek bilgiyi birçok kişiye aktarabiliriz ancak herkes bunu istemez ve isteyenlerin hepsinin de layık olduğu anlamına gelmez. Sözde öğretiler yığınına rağmen yakın gelecek için iyimseriz, çünkü aramızda çok şey yapabilen ve kozmoenerji ile gelişmek isteyen yeni ve yetenekli insanlar ortaya çıkıyor.Kozmik enerji frekansları ile daha derinden ilişki kurmaya başladığınızda farkında olmadan kendi hayatınızı ne kadar anlamsız ve bilinçsizce yaşadığınızı, kendinize, insanlara ve olaylara ne kadar yüzeysel davrandığınızı anlarsınız. Kozmik enerji dünyasına girmeden önce bütün hayatınızı pasif ve kayıtsız bir şekilde geçirdiğinizi, sorumluluk almaktan kaçarak ve aslında yaşama gerçek bir katılım sağlamadan devam ettirme eğiliminde olduğunuzu ve hayatın dışında kalarak izlemiş olduğunuzu fark edersiniz.

Kozmik enerji sayesinde dünyaya ve içindeki yerimize daha büyük bir olgunluk ve ciddiyetle bakabiliyor, olup biten her şeyin öylesine var olmadığını daha net anlıyoruz. Dünyamızda katılımımıza ve desteğimize ihtiyaç duyan şeyler var. Bazıları sadece bizim eylemlerimizle ortaya çıkabilir. Hayatınızı ve onu dolduran her şeyi derinden ve ciddi bir şekilde gözden geçirmeye başlarsınız.

04.

Kozmoenerji frekanslarının bazılarının kaynağı dünya, 

yani toprak kökenli enerjilerdir, gezegenimiz tarafından yayılan elektromanyetik alanlar gibi düşünülebilir. Bazı frekanslar diğer gezegenlerden, sistemlerden, yıldızlardan gelir. Kozmik enerji operatörü, onları sentezleyen, modüle eden ve yönlendiren bir frekans alıcısı ve tekrarlayıcısıdır. Her frekansın kendi işlevsel özellikleri ve algoritmaları vardır. Kozmik Enerji operatörleri her şeyden önce gelişmiş ve güçlü çakralara sahiptir, üçüncü gözleri gelişmektedir ve bazıları ise psişik insanlar haline gelebilirler.

Kozmik Enerji operatörleri iyileşmeye yardım etmekle kalmaz, enerjisel olarak mekan temizleyebilir, enerji özlerinden arındırabilir ve kişilerin nazar, büyü gibi çeşitli negatif programlardan arınmasına yardımcı olabilir. Telepati yetenekleri zamanla gelişir. Kozmik Enerji uygulayıcıları kendinin (ya da başkalarının) çakralarını bağımsız olarak aktive edebilir, enerji alanlarını güçlendirebilir ve olumsuz etkilerden arındırabilir, kozmik enerji yüksek frekansları (kanalları) ile potansiyellerini ortaya çıkarıp bilinçlerini genişletebilir, hatta kayıp eşyaları bile bulabilirler. Kısacası kozmoenerji operatörleri kendi kaderlerini ve yaşamlarını kendileri yaratırlar!

05.

Kozmo Enerjiyi İnsanlara Hediye Eden Dr. Petrov’dan…

Eğitimli bir kozmoenerji operatörü, hastanın fiziksel ve enerji alanları üzerinde uygun dalga hareketleri ile orta şiddette bir dizi rahatsızlıkla kolayca başa çıkabilir.

Hayatını gezegendeki Kozmoenerjinin oluşumuna ve gelişimine adamış olan, yirmi yıldan fazla bir süredir şifa yöntemleri üzerinde çalışan ve uygulayan, hayatta birçok başarı ve hayal kırıklığı yaşayan biri olarak ben bile, kozmoenerji tekniklerinin muazzam gücüne hayran kalıyorum.

Bununla birlikte, kendinizi tam teşekküllü bir kozmoenerji şifacısı olarak düşünmek için yüzlerce frekansı kullanabilmek yeterli değildir. Bu yola çok az kişi ulaşabilir, çünkü sıkı bir günlük çalışma, özveri ve yetenek ister. Ancak kozmoenerji, insanların yarattığı engellere rağmen hızla gelişmeye devam ediyor. Birçok kişinin şifacı haline gelmesi o kadar önemli değil. İnsanların yaşadığı dünyada bu yaygın bir durumdur. Düşünün, sonuçta sadece bir tane Paganini vardı ancak binlerce kişi keman çalmaya da devam ediyor…

Burada kozmoenerji, problemlere gerçek bir çözüm sunar, kozmik frekanslara uyumlanın ve kendinize, akrabalarınıza ve arkadaşlarınıza uygulayın. Bu şekilde buna herkes erişebilir, sizi rahatsızlıklardan koruyacak ve kalbinizin diğer insanlarla tanışmak için açılmasına izin verecektir.

Şu anda bilgimiz yoğun bir gelişim aşamasına giriyor ve tıp uygulamaları gibi geleneksel alanlara ek olarak, yeni kozmoenerji uygulama alanları ortaya çıkıyor. Bu bilgi burada ve biz de bunu sevgi ile aktarmaya hazırız…

Akademisyen V.A. Petrov