Kozmik Enerji Kanalları

Kozmik enerji kanalları, yüksek kozmik ırklardan gelen enerji-bilgi alanlarıdır. Kişinin gözle görünemeyen tüm bedenleri, ruhu, bilinci, fiziksel bedeni üzerinde etkisi vardır. En ayırıcı ve en önemli özelliği ise karma ile çalışabilir ve bu dünyada var olan bir yöntem değildir.

Herhangi bir dinin temelinde inanç vardır, insanlık tarihindeki dinlerin koşulsuz yüceliğini kabul ederek, inancın her şeyden önce Yaratıcı’nın etkileyiciliği ve hediyesi olduğu gerçeğini görmezden gelemeyiz. Ve elbette her hediye gibi, inanç da ancak ne kadar fazla verilirse o kadar fazla elde edilir. Dolayısı ile bu hediyeden mahrum bırakılmış milyonlarca insanın aklındaki kader sorusu hâlâ cevaplanamadı.

Kozmoenerji bilgisi iyi dizayn edilmiş köklü bir fikirdir ve bu bilgiyi elde etmek isteyen herkese açıktır.

Genel olarak pragmatizm; sistemimizin özünde var olan önceliklerden biridir. Kozmoenerji dünyadan ayrıldıktan sonra değil, şimdi ve burada kendini gösterir. Bununla birlikte din ve kozmoenerji arasındaki tüm farklılıklarla bu sistemlerin açıkça kesiştiği gerçek alanlar vardır. Her şeyden önce bu; birçok dini efsane ve halk hikayesi için geçerlidir, ve bunlardan birçoğu evrenimizin farklı dünyalarına yolculuğa çıkan kozmoenerji savaşçılarının seyahatlerinde gerçek bir onay bulur.

Kozmoenerji, geleneksel anlamda bir bilim değildir. Bu tez yalnızca yöntemlerimizin, tekniklerimizin, bilgi alma yöntemlerimizin ve sonuç olarak dünya ve insan hakkındaki fikirlerimizin mevcut bilimsel paradigmalarının çok ötesine geçmesi nedeniyle doğrulanır.

Galaksimizin çekirdeği, spiral akışları oluşturan, ileri ve geri dönen, DNA’nın ömrünü kontrol eden ve dolduran bir dalga galaktik kod gibi başka hiçbir şeyi temsil etmeyen güçlü bir frekans radyasyonu kaynağıdır. Bu hipotezin genel anlamda modern astronomik kavramla çelişmediğini belirtmek ilginç olacaktır. Galaksimiz Samanyolu adı verilen dev bir spiral sistemidir. Diğer yıldız sistemleri Samanyolu’ndan çok uzak mesafelerde bulunur, yani aslında ‘Galaksi’ ifademiz izole edilmiştir. Galaksiler dünyasında içinde yaşadığımız Samanyolu, bunlardan kesinlikle sonuncusu değildir. Disk büyüklüğü yaklaşık 100 bin ışıkyılı ve kalınlığı 30 bin ışıkyılı olan dev bir galaksi düşünün… Galaksinin en gizemli bölgesi merkezidir veya astronomi dilinde buna ‘merkez parsek’te denir. Bu bölgeyi gözlemlemek neredeyse imkansızdır, çünkü yıldızlar arası toz grupları tarafından gizlenmiştir.

Buna ek olarak, yoğunluk dalgaları galaksimizin diski boyunca yayılır ve astronomlar tarafından korotasyon çemberi olarak adlandırılan özel geometrik bir konumunda bulunur. Bu konuda bilimin fikirleri ve kozmoenerji arasındaki açık benzerlikleri göstermek için Galaksimizin kanonik teorisi üzerinde daha ayrıntılı olarak duruyoruz. Sadece pratik bir sistem olan kozmoenerjinin, karşılıklı açık bir diyalog şartıyla temel bilime önemli destek sağlayabildiğini eklemek gerekir.

Kişi bundan sonra dipsiz kozmik derinliklerden kendi yaşadığı yere inerse, o zaman burada kozmoenerjinin medeniyetin gelişimi için en önemli araç olduğunu görünce şaşıracaktır.

Ve saf bilgi herkes için basit ve erişilebilir, iyileştirici bir güç ve aydınlanma akışıdır.