Kozmoenerji, kişiyi hem fiziksel hem de manevi olarak geliştirmek için kullanılan evrensel bir öğretidir. Bilgi ve beceriler üstatdan aktarılır. Kozmik enerji frekansları yaşadığımız evrenle aynı anda meydana geldi ve yaratıldı.

(Big-Bang) Kozmoenerji kökenini insanlığın eski manevi bilgisinden, insanın dünyadaki yaşamda varoluş amacından ve vücudunun yapısal özelliklerinden alır.

01.

Kökeni

Kozmoenerji frekanslarının Atlantis ve Lemurya kökenli olduğuna ilişkin yazılı kaynaklar bulunmaktadır ve yaklaşık 400 yıl önce Hindistan’da kullanıldığı gibi, modern dönemlerde de Tibet’te Tibetli rahiplerce şifa frekansları şeklinde kullanılmaktaydı. Ancak günümüzdeki kadar kullanıma açık değildi.

02.

Gelişim Süreci

Geçmişte sınırlı bölgelerde ve üstatlar arasında kullanılmakta iken günümüzde değişen dünya koşulları ve gelişen insan bilinci sayesinde hazır olan ve dileyen insanlara bu bilgiler açık hale gelmiştir. Kozmoenerji, Rus Tıp Doktoru Vladimir Petrov tarafından sistemli bir metodoloji ile pratiği oluşturulmuş ve test edilmiştir. Ardından dünya ve insan hakkında bütünsel bir fikir kompleksine sahip bilgi olarak modern dünyaya sunulmuştur. Bu sebeple tarihsel açıdan kozmik enerji sistemine bakmak istersek, sistemin incelenme noktası Rusya’dır. O güne kadar var olan bu frekanslar nasıl ve nerede kullanılacağı sistemli ve pratik olarak bilinmezken, Petrov ve bilim adamı arkadaşları 1920’ lerde Kozmoenerji ile ilgili el yazmalarını bulup belgeleyen Rerich ailesinden kalan bilgilerle çalışmalar yaptılar.

 

Tüm evrenin yaradılışı, kozmik bilincin düşünce ve hayal etme gücüne dayanır. Hayal gücü boş bir fantazi değildir, her şeydir.

Zehra Bişen

03.

Dr. V.A Petrov

Petrov şifa frekanslarını kendi bioenerji bilgi alanına yani aurasına depolamayı öğrendi ve onu başka bir insana aktarmayı başardı. Öncesinde, frekanslar bağımsızken ve çalışma tekniği de bilinmezken bir başkasına aktarılamıyordu. Petrov bu anlamda tüm sistemin kaşifidir diyebiliriz. 42 ana kanalı keşfeden odur. 2002-2005 yılları arasında Hutta bloğu keşfederek, içindeki 12 kanalı geliştirdi, geriye kalan 222 kanalı ise öğrencileri keşfetmiştir. Dünya Sağlık Örgütü’nün bu sistemi kabul etmesi, bilimsel olarak alınan sonuçların laboratuvarlarda ölçülebiliyor olmasındandır. Petrov 2005 yılında bu öğretiyi korumak ve özünün bozulmasına engel olmak için kozmoenerji teknolojisini uluslararası fikri mülkiyet (icatlar ve keşifler) odasına tescil ettirmiştir.

04.

İnisiasyon

Uyumlayabilmek, yani inisiasyon bu sistemin en can alıcı noktasıdır, önemli olan doğru yöntemle kişiyi uyumlayabilmektir. Günümüzde isteyen ve kalbine uygun hocayı seçen herkes bu öğretiye inisiye olabilir. Uygun olmayan kişileri sistem zaman içerisinde kendisi elemekte ve öğretiden uzaklaştırmaktadır. Kozmoenerji geleneksel tıbbı reddetmez, sadece modern bilimin başarıları ile aynı yönde ilerler ve hiçbir şekilde birbiriyle çelişmediğini kanıtlayarak onu tamamlar ve genişletir.

05.

Kozmoenerji bir kişiyi iyileştirme yöntemidir.

Kozmoenerji bütünsel bir sistemdir. Şifa bilgisinin ve öz bilginin büyülü yolunu açar ve diğer gerçeklerin doğrudan algılanma olasılığını içerir. Kozmoenerji, bir efsane ya da sihir değildir, bu bir gerçekliktir. Saf bilgi herkes için basit ve erişilebilir, iyileştirici bir güç ve aydınlanma akışıdır. Kozmoenerji bir kişiyi iyileştirme yöntemidir. Yöntem, bugün neredeyse hiçbir ciddi bilim insanının inkar etmediği bilgiye dayanmaktadır: insan mikro kozmostur ve bir insanın evreni, kozmos’u çevreleyen her şeyi içeren bir enerji-bilgi alışverişi vardır. Ayrıca, her noktası holografik bir resme benzeyen her şey hakkında ve evrimsel gelişimin her aşaması hakkında tüm bilgileri içeren evrensel bir bilgi alanı vardır. Bu anlamda Kozmoenerji oldukça geniş bir eylem yelpazesine sahip güçlü ve yetenekli frekanslara sahiptir.

06.

Kozmoenerji Yöntemi

Kozmoenerji yöntemi, enerji bilgi kanallarının kullanımı sayesinde, bir kişinin tüm bio-enerji bilgi bileşenlerini etkilemenizi sağlar. Evrenin enerjileri, kişinin enerji alanına etki ederek hastalık sebebi olabilecek saldırganlık, korku, kızgınlığın birikmiş negatif enerjilerini temizler. Böylece kişinin psişik alanının farklı katmanlarında, dokularında ve hücrelerinde birikmiş negatif enerjilerden arındırılması sonucunda bütünsel bir sağlık ve beraberinde tüm organizmanın gençleşmesini sağlar. Kişiye yeni bir dünya görüşü, farkındalık ve ruhsal büyüme için ivme kazandırır. Kişinin hayattaki yerini, dünyaya ve diğer insanlara karşı tutumunu yeniden düşünmesine yardımcı olur, kişiliğin yıkıcı kısmıyla savaşma gücü verir.

Kozmik Enerji yöntemi, bir kişinin iç potansiyelini harekete geçirir, gerginliği ve stresi azaltır, hastalıklara ve sorunlara yol açan patolojik süreçleri dönüştürür. Metodun depresyon, kötü ruh hali, kaygılar ve fobileri giderdiği, kişinin çeşitli yaşam problemlerini çözmesine yardımcı olduğu kanıtlanmıştır. Kozmoenerji çeşitli sorunları ve hedefleri çözüme ulaştırmak için etkin bir şekilde kullanılabilen, insan hayatının herhangi bir alanında zihinsel aktivite yoluyla bu enerji-bilgi alanlarını yönetmek ve uygulamak için sistematik dış enerji alanları olan frekans blokları ve belirli yöntem ve teknolojileri içeren bütünsel bir bilgi sistemidir.

07.

Uluslararası Klasik Kozmik Enerji Federasyonu

2009 yılının aralık ayında, Uluslararası Klasik Kozmik Enerji Federasyonu, Birleşmiş Milletler Dünya Sağlık Örgütü’ne kabul edildi. Bütünsel bir sistem olarak, Kozmoenerji coğrafi bölgelere, küresel egregorilere veya mevcut diğer egzersizlere bağlı değildir. Yetenekleri, yaşları, sosyal statüleri, dinleri ne olursa olsun herkese açık ve erişilebilir ayrı bir sistemdir. Sadece arzu yeterlidir, özellikle pratik kısmı basit olduğundan, sistem en sıradan insanın beklentisiyle yaratılmıştır.

Kozmoenerji geleneksel anlamda ne bilim ne de inanç olarak adlandırılabilir. Onun yerine kelimenin geniş anlamı ile BİLGİ’dir. Bu bilgi, oldukça erişilebilir bir metodolojiye sahiptir. Uygulanmış, test edilmiş dünya ve insan hakkında bütünsel bir fikir kompleksine sahiptir.

Kozmoenerji insanı, enerji bilgi sistemi, yani tin ve fiziksel beden olarak bütünsel bir yaklaşımla ele alır, kader ve insan sağlığı bu iki beden arasında etkileşim halindedir.

08.

Kozmoenerji Frekanslarının Hareket Prensibi;

Kova çağının gelişi ile birlikte evrenin yapısı hakkındaki mekanik fikirler geçmişin bir parçası haline geldi ve dünyanın holografik enerji-bilgi resmi daha da farklılaştı. Bu yüzden her obje (sadece insan değil) bir alandan veya farklı boyut alanlarından (elektromanyetik, yerçekimsel, bükülmeler ve formların olduğu alanlar) toplanmış çeşitli parçalardır. Ve ilk olarak, insan dünyanın geri kalanından katı bir sınırla ayrılamaz. Bu alanların hem olumlu hem de olumsuz olmak üzere sürekli olarak karşılıklı etkisi vardır. İkinci olarak her küçük parçadaki alan, diğer parçalar hakkındaki tüm bilgileri içerir.
Gözle göremediğimiz objeler arasında, kişinin sağlığını ve kaderini olumsuz etkileyen alanlar vardır. Bunlar jeopatik, teknolojik, patojenik (rahatsızlığa neden olan şeyler), antropojenik (doğada insanoğlunun neden olduğu etkiler) alanlar ve bazı kozmik radyasyonlardır.

09.

Kozmik kökenin bazı alanlarının etkileri tüm insanlar için faydalıdır.

İşte bu alanlardan birine 400 yıl önce bir grup Hintli yogi “bağlanmayı” başardı. Kozmoenerji bu alanlar ile çalışır ve onlara “kanallar” der. Farklı inançlardaki ve filozofik görüşlerdeki insanlar onların yaratıcı, yüksek zihin, yeryüzüne yardım etmek isteyen veya kendi başlarına var olan daha gelişmiş medeniyetler tarafından oluşturulup oluşturulmadığını tartışabilirler ancak yogiler ve modern fizikçiler, onları yalnızca insanların yararına almayı ve kullanmayı öğrendiler. İnsanların ürettiği bu hipotezler ne olursa olsun, tek bir şey kesindir; bu alan yani frekanslar, insan bedeni üzerinde harekete geçtiğinde, danışanın stres ya da negatif blokajlar yüzünden aurasında kalan enerji yırtıkları onarılır, negatif enerji (bilgi) vücuttan atılır ve kanalın işlevine bağlı olarak pozitif enerji ile doldurulur. Bunun sonucunda, kişinin dünyaya karşı bakış açısı değişir, problemleri kendine çekmeyi bırakır, hayatındaki negatif konuları anlamak ve üstesinden gelmek için çabalar, kader pozitif anlamda değişir, rahatsızlıklar iyileşir. Elbette diğer medikal sistemlerde olduğu gibi, ilerlemiş bir rahatsızlığın iyileştirilmesine yardımcı olmak daha fazla zaman alacaktır. Ayrıca hiç kimse kronik rahatsızlığı olan danışanların bu problemden birkaç uygulamada tamamen özgürleşeceğinin sözünü vermez. Ancak bu durumu önemli ölçüde hafifletmek, geriletmek ve iyileştirmek mümkündür.

10.

Tedavi ve Seanslar

Kozmik enerji ile Aura alanı ve vücudun tüm zayıf yerlerine dağılan ana enerji merkezlerinin (çakraların) normalleştirilmesi yoluyla vücudun enerji kaybını düzeltmek amacıyla terapötik seanslar gerçekleştirilir. En temelde vücudun enerji dolaşımı bozulmuşsa, vücudun sistemleri ve dolayısıyla belirli organların hastalıklarının ortaya çıkması söz konusudur. Bu nedenle, seanslara katılmaya başlamadan önce hasta; hastalığın temel nedenleri veya herhangi bir olumsuz yaşam durumunu tanımlamak, analiz etmek için enerji teşhisi geçirir. Gerçekleştirilen seanslar sırasında genel bir iyileşmenin yanı sıra psikolojisi de rahatlar. Kişide oluşmuş, depolanmış ya da başkaları tarafından özel ritüellerle yaratılmış büyü, kodlama, nazar gibi durumlar varsa tüm negatif etkiler arındırılır ve bu sayede kişi tüm yaşam alanlarında olumlu bir değişim ve rahatlama yaşar.

Vücudun tedavisi ve temizlik süreci yavaş yavaş gerçekleşir. Belirli seviyelerdeki ve titreşimlerdeki kozmik frekansların etkisine ek olarak, başka herhangi bir iyileştirme türüne ihtiyaç kalmaz. Kozmoenerji, hastayı evrenin enerji alanlarına uyumlayarak hem hastanın hem de Kozmosun enerji egrogorunu düzenler. Bilgilendirici kozmik akışların etkileri insanın tüm enerji alanını düzeltme potansiyeline sahiptir. “İnsan-Dünya-Evren” bütünsel sisteminde enerji-bilgi alışverişi süreçlerinin uyumlu hale getirilmesi söz konusudur.

11.

Bu evrensel bir öğretidir;

Bu evrensel bir öğretidir; tanecikleri artık modernliğin zorlu koşullarında iç görü artışı için ve hayatın devamı için insanlara verilmektedir. Kozmoenerjist (kozmoenerji uygulayıcısı ya da kozmoenerji operatörü) farklı, görünmeyen titreşim aralığının, enerji-bilgi kozmik akışlarının (frekansların) bir iletkenidir, herhangi bir canlı hücreye etki edebilir, durumunu normalleştirebilir ve stabilize edebilir. Kozmoenerji ile çalışma sürecinde, vücudun tüm ince seviyeleri ve genel uyumu ortaya çıkar. Hastanın enerji bedenleri tamamen negatif enerji parçacıklarından arındırılır ve faydalı enerjiyle doyurulur. Kısa sürede vücudun enerji potansiyeli geri yüklenir ve fiziksel beden iyileşir. Aynı zamanda bilinç ve bilinçaltı arasındaki çatışmayı çözerek, kişinin kendisi ile çevresi arasındaki dengeyi bulmasını sağlar.Son gelişmeler bize fiziksel bedenin durumunun insanın biyoenerji alanlarının durumuna bağlı olduğunu kanıtlıyor ve bu da kişinin ruhsal seviyesinden, zihinsel ve duygusal durumlarının toplamından oluşuyor.

 

Enerji alanı zayıf olan bir kişinin olumsuz duygu ve düşünceleri, uzayda benzer enerjileri süptil bedenlerine çeker. Bioenerji yapıları(aura, çakralar, nadi – enerji kanalları gibi..) hayati enerjinin transformatörleri olduğundan, enerji yapısının tahribatı, ya da bu yapının bloke olması sonucunda, benzer bir yıkım süreci fiziksel düzeyde (organlar ve sistemler) başlar. Ve Kozmoenerji uygulaması ile tersi aktive edildiğinde kişinin sağlık durumu iyileşir.

Kozmoenerji, bir insanın enerji bedenini ve bilinçaltını eğitmek, niyet ve bilinçli bir yolla doğrudan bağlantı kurmak için eşsiz bir sistemdir. Ona sadece kalbin çağrısında katılabilirsin. Kozmoenerji inisiyasyonunun tek yönlü bir kapı olduğu, bir kişinin hayatını bir kez ve herkes için değiştirdiği unutulmamalıdır. Hepimiz evrensel bir ortak bilinç ve bilgelik alanı ile bağlantıya sahibiz. Büyük icatlar ve büyük eserler ortaya koyan insanların ortak özelliği bu alanla bağlantı kurabilme ve oradan ilham alabilme, aldıkları ilhamı hayata geçirebilme kabiliyetlerinin güçlü olmasıdır. Bu alandan bilgi çekebilmek evrensel bilinçle bağlantı kabiliyetimize, bu bilgiyi hayata geçirebilmek de dünya ile bağlantı kabiliyetimize bağlıdır.

12.

İnisiyasyon Hayatı Nasıl Değiştirir?

İnisiyasyon İnsan Hayatını Nasıl Bu Kadar Hızlı ve Koşulsuz Olarak Değiştiriyor?

İnsanlar inisiasyonlardan sonra, inisiasyondan kaynaklanan gücü görür ve fark eder. Yardım isteyen her zaman yardım alır. Çünkü kozmoenerji, kişi canlı olduğu sürece, bunu isteyen herkese iyilik yapmasına, ışık getirmesine yardımcı olmak için vardır. Işığın olduğu yerde karanlık var olamaz.

Kozmoenerji, sadece bir şeyle uğraşır; farkındalığın büyümesi.

Kozmoenerji; alınan enerjileri ve bilgiyi ve bunların uygulama olasılığını korumak için bilinçte yönlendirilmiş bir değişikliktir. Hayat anlamsız, aptalca ve dünyevi bir kibir olmaktan çıkar. Yaratıcının evreninde önemli olan yaşam ve harekettir. İnisiasyon, kişiye özel bir güç verir.

Zehra Bişen Akademi
signature