Kozmik Enerji Eğitimi

Öğrencinin kanallarla çalışmayı öğrenmesi için bazı metotlar vardır. Kozmoenerjistin kendisi için etkili bir koruma inşa etmesine, ağrıyı hafifletmesine, rahatsızlıkların iyileştirilmesine yardımcı olmasına, danışana yönlendirilen büyü ve nazarla başa çıkmasına olanak sağlar.
Kanallara inisiye olmak uygulayıcının verimliliğini arttırır, bunun devamında kozmoenerji eğitimi başlar. Şifa bloğundaki kanallar, geleneksel fiziksel rahatsızlıklarla ilgili problemlerle başa çıkmaya yardımcı olur. Her biri kendi uzmanlık alanında çalışan 19 kanal vardır. Magic Blok kanalları ise etkili bir şekilde, nazar, büyü ve lanetten arındırırken, kavgaların önlenmesine yardım eder uygulayıcıya rahatsızlık ve iyileşme yöntemlerinden hangisini seçeceği hakkında bilgiler verir, kişinin görüsünü, sezgilerini geliştirmesine ve daha birçok şeye yardımcı olur.
Bazı kanallarla çalışmak için onlara inisiye olmak yeterlidir, ancak bazılarını kişi kendi geliştirmek zorundadır. Bununla birlikte her kanal onunla çalıştığınız süre boyunca güç kazanır ve çalışmazsanız gücünü kaybeder. Şunu unutmayın; kozmik enerji yoluna giren bir kişinin sorumlulukları her zaman artacaktır.
Master’ lık seviyesine ulaşıldığında, kozmoenerjist bir astral savaşçı olarak kaderini belirleyebilir ya da başka dünyaları keşfe çıkabilir, ama bu tamamen başka bir hikayedir…

01.

Kozmik Enerji Kanalları;

yüksek kozmik ırklardan gelen enerji-bilgi alanlarıdır. Kişinin gözle görünemeyen tüm bedenleri, ruhu, bilinci, fiziksel bedeni üzerinde etkisi vardır. En ayırıcı ve en önemli özelliği ise karma ile çalışabilir ve bu dünyada başka bir teknikte var olan bir yöntem değildir.
Kozmo Enerji 3 Bloktan Oluşur;
Buddha Blok, Magic Blok, Magister Blok.

03.

Buddha Blok

Tibet yöntemlerine dayanan Kozmo enerjinin bu bloğu Doğu’nun dünya görüşü ile iç içe geçmiştir. İnisiasyon ve eğitim bu blokla başlar. Sinir sistemi, sindirim sistemi, solunum sistemi, iskelet sistemi, hormonlar, kan ve lenf de dahil olmak üzere tüm organların ve sistemlerin çalışmasını düzenler. Vücudu olması gereken titreşim seviyesine getirerek bütünsel sağlık için bedene destek verir.

04.

Magic Blok ve Magister Blok

Dünya yaşam planını yeniden düzenleyen, değiştirmenize imkan veren yoğun ve güçlü enerjilerdir. Duyu organlarımız için yabancı uyananları sıradışı hissedebilmeyi ve dış dünya uyaranlarını değiştirebilmeyi mümkün kılar. Bu enerjiler sadece şifa vermekle kalmaz, aralarında yaşam durumlarını ve insanları etkilemeniz için yetenekler, korunma, bilgi iletişimi ve daha yüksek bilgi edinmenize izin veren birçok uygulamayı içerir. İnisiyasyon sırasında bir kişinin alan enerjisi birkaç günlük inisiyasyonda tamamen değiştirilir, öğrencinin alanı genişler, yoğunlaşır ve eterik enerji ile doldurulur. Bu aşama görünen ve görünmeyen alemde enerji hacminde önemli bir artış ve yükseliştir. Öğrencinin yaratılışın sihirli matrisine dahil edilmesi ile yaşam farklılaşır.

Gelecekte kişinin başlangıç sırasında aldığı başlangıç frekansları ile iç kaynakları ve sentez enerjisi ile desteklenmektedir.

Böyle bir özveri (inisiyasyon)sadece son derece yetenekli bir uzman tarafından verilebilir, inisiyasyon alan kişi sadece Magister enerji kanallarına erişimi değil, aynı zamanda enerjilerin çalışmasını doğru bir şekilde yönlendirebilen ve geliştirebilen güçlü aktif bir alandır.
İnisiye olan kişinin çevresinden gereksiz ve rahatsız edici insanlar ayrılır, yenileri yakın ilgi alanına girer ve şifacı için, ona da ders veren hastalar ortaya çıkar. Yaşam alanında, kişi pozisyonunu güçlendirir; sevgili, iş ve istikrarlı bir gelir ve aile mutluluğunu bulur. Bütün bunlar niyetle, kozmik iletişimin saflaştırılması ve güçlendirilmesi, bilinçaltı matrisinin aktivasyonu, bilinçli yola erişim nedeniyle mümkündür. Bir insan yanıltılabilir ama üstadın kalbi asla.

05.

Kozmo Enerji Terapisi Seansı Nasıl Yapılır?

İnsan sadece fiziksel bedenden oluşmuş bir varlık değildir. İnsan ruh, beden ve zihinle birlikte biyoenerji bilgisi taşıyan bir sistemdir. İnsanın mutluluğu kendi ruh, beden ve zihin sisteminde taşıdığı bilginin nitelik ve niceliğine bağlıdır. İnsanın enerji bedeni bütün bu bio-informatif bilgiyi taşır.
Kozmik enerji seansında insan beden, zihin ve ruh bileşenlerinden oluşan bir varlık olarak ele alınır ve terapi bütüncül bir yaklaşımla yapılır. Sadece hasta organa yönelik değil bütün bedene ve enerji alanlarına yönelik uygulama yapılır. Çakralardaki, organların enerji alanlarındaki ve auradaki negatif enerjiler şifa enerjileri ile temizlenir ve enerji alanları pozitif şifa enerjileri ile doldurulur.
Kozmik enerji seansında çeşitli hastalıklara, organlara ve negatif enerjilere (negatif enerji özleri) yönelik şifa kanalları, bu kanallara uyumlanmış kozmik enerji operatörü tarafından aktive edilir ve seans alan kişiye uygulanır.
Kozmo enerji seansı optimum olarak yaklaşık 40-45 dakika sürer. Gerek duyulursa 1 saat de uygulanabilir. Danışan seans boyunca gözleri kapalı olarak ayakta bekler. Ayakta bekleyemeyecek hastaların oturması uygundur.
Seans tek kişiyle olabileceği gibi 3-5 kişilik gruplarla da yapılabilir. Seans sayısı kişinin ve hastalığın durumuna göre değişebilir.
Seansların düzenli olarak alınması büyük önem taşır. Seans sıklığı günde 3 ila haftada 3 seans arasında değişebilir. Fakat sık yapılan seanslar verimi arttırır. Farklı amaçlarla yapılabilen seansların süre ve miktarları değişiklik gösterebilir.
Seans süresince uygulayıcı, danışanın bedeninde veya aurasında bulunan çeşitli noktalara yani organlara veya çakralara dokunarak temizlik ve şifa niyetiyle enerjiye kanallık eder.
Her seans sırasında sizin fiziksel bedeniniz yanında ruhsal/ duygusal/psikolojik sorunlarınız üzerinde de çalışılır. Bu teknik evrenin kurallarına dayanılarak yapılan ve en etkili enerji çalışmalarından biridir. Şifa kozmik frekanslar aracılığı ile yapılır. Bu frekanslar göze çarpmayan enerjilerin, ruhumuzun maddesinin dünyasına aittirler. Bu nedenle alt bilincimiz tarafından kolayca tanınırlar ve vücudumuzun her bölgesi ile kolayca etkileşirler. Böylece hastalığı iyileştirirler.
Bununla birlikte zihnimizin ne olup bittiğini anlaması zordur – bazen imkansızdır-. Bir insanın birincil isteğinin temelde şifa sağlanması gerçeğine dayanarak Kozmik Enerji Frekanslarına verilen cevap da şifa ile ilişkilidir. Bu nedenle “şifa” kelimesi Kozmik Enerjinin ilk kelimesi haline gelmiştir.
Hastalığın tedavisinin teknik mekanizması oldukça basittir; vücudun her organının ya da dokusunun, frekansların gözle görülmeyen seviyelerinde (kendi ölçeklerinde) kendi diyapozonları (ahenkleri) bulunur.

Bir hastalık ortaya çıktığında doğal denge (frekansların doğal ölçekleri) değişir. Şifa uygulayıcısı mevcut olan çeşitli frekanslardan hasta organın dalga özelliğine en yakın olan frekansı seçer ve o organa şifa verir. Organizmanın temel enerji merkezlerine (çakralara) büyük bir önem verilmektedir. Hasta organ enerji merkezi çakra ile iletişim kurmayı keser. Bu nedenle terapistin amacı, çakranın fonksiyonunu dengelemek ve bu yoldan organın şifalanmasına yardımcı olmaktır. Bu sayede aynı zamanda organizmanın bütünü için genel bir terapötik etki sağlanmış olur.

 

Bilgelik, iyileşmiş bir acıdan daha fazlası değildir. DÜzeltilecek”

 Robert Gary Lee

06.

Dr. Beck,

şifacıların beyin dalgalarını ölçerek şifa gücünü açıklamaya çalışan ve bunun için dünya seyahatlerine çıkan bir nükleer fizikçidir. Seyahatlerine devam eden Dr. Beck çok geçmeden sarsıcı bir bilimsel keşifte bulundu. İyileştirme süreci sırasında, tüm şifacıların beyin dalga frekansları aynıydı, kendi özel şifacılık yöntemleri ne olursa olsun, frekanslar 7.8 ile 8.0 hertz arasında değişiyordu. Rakamlar neden bu aralıkta dolaşıyorlardı? Bu durum Dr. Beck’ in kafasını karıştırmaya devam etti, ta ki yerkürenin manyetik alan frekansının 7.8 ila 8.0 hertz arasında dolaştığını fark edene kadar! Bu dalgalar Schumann dalgaları olarak bilinir.
Dr. Beck ayrıca, şifacının beyninin bu dalgalarla ve küresel manyetik alanın doğal frekansıyla hem frekans hem de faz anlamında senkronize olduğunu keşfetti. Dr. Beck şifacıların bilinç dışı bir düzlemde, dünyanın manyetik alanından enerji aldıklarına da inanıyor. Bu fenomen ‘’alan etkileşimi’’ olarak adlandırılıyor. Beck ‘in araştırmasına göre, iyileşen kişinin beyin frekansları şifacının ve Yerkürenin 7.8-8.0 hertz olan manyetik alan frekansıyla senkronize işliyor.
Nevada Reno’ daki Bio-Elektromanyetik Enstitüsü’ nden Dr.John Zimmerman da, alan etkileşimi fenomeni üzerine çalışma yapan bir bilim adamıdır. Araştırmalarının sonucunda şifa verme süreci boyunca, şifacıların beyinlerinin sağ ve sol kısımlarının dengeli hale geldiği ve aynı alfa ritmini sergiledikleri sonucuna ulaştı.