Sign up to receive exclusive content updates, fashion & beauty tips!

Kozmik Enerjinin Derinliği

Kozmik Enerji ve Modern Bilimsel Teoriler

Dünya devamlı olarak Uzaydan gelen enerjileri alır ve bu enerjilerin aslan payını da güneş enerjisi oluşturur. Fakat aynı zamanda Dünya aldığı miktarda enerjiyi geri verir. Böylece kozmik enerji dengesi korunmuş olur. Bu yasanın herhangi bir şekilde ihlalinin – hem Dünya hem de üzerinde yaşayan canlılar için- dramatik ekolojik sonuçlar doğuracağı konusunda herkes hemfikir olacaktır. Dünyanın ve atmosferin toplam enerji stoğu bir sabittir ve imajlarla konuşursak, biz aslında bir enerji okyanusunda yüzmekteyiz. Bu, Dünya ile Uzay arasındaki enerji dengesinin nicel kısmıdır. Benzer şekilde insanoğlunun enerji dengesi de onun tüm sistemlerinin güvenliğini ve istikrarını sağlar. Enerji seviyesindeki fazlalık ya da eksiklik kişinin enerji ve bilgi alanının uyumunu bozar ve bu durum sonunda onun fiziksel durumuna yansır, örneğin kendini hastalıklar şeklinde gösterebilir. Enerji dengesinin insan yaşamındaki rolüne dair bütünsel yargı budur. Ancak, kozmik enerji açısından bir kişinin enerji doygunluğunun niceliği çok önemli değildir. En önemli mesele aktif enerjinin kalitesi, yani enerji yapıları içindeki…

Kozmik Enerji Şifası Nasıl Olur?

Modern Tıbba Desteği ve Uyumu: Modern tıbbın çözemediği durumlarda, Kozmik Enerji modern tıbbın geldiği noktadan da destek alarak ve onu reddetmeden, beden, ruh ve zihin üzerinde iyileştirmeler yapar. Bu nedenle bu yaklaşım Rusya’da Tamamlayıcı Enerji Tıbbı yöntemi olarak isimlendirilmiştir. Modern Tıp hastalıkların fizik bedene inmiş şekliyle ilgilenir, bizleri hastalıkların belirtileri ve ilerleme süreçleriyle ilgili değerli bilgilerle donatır. Ancak modern tıp, çeşitli ilaçlarla veya ameliyatlar ile hastalıkların bedendeki belirtilerini ortadan kaldırmaya çalışır. Bu süreç her ne kadar hastanın acılarını hafifletip bu sayede yaşam kalitesini yükseltse de hastalığın ana nedenini tedavi etmez. Bütünsel yaklaşımı benimsemiş olan Kozmik enerji tıbbı ise; hastalıkların bedende değil, zihinde başlayıp bedeni hastalandırdığına inanır. Dolayısıyla sadece bedendeki semptomların iyileştirilmesi yeterli olmayacağı için zihinsel ve ruhsal bir enerji terapisiyle hastayı tamamen iyileştirmeyi hedefler. İçeriden dışarıdan ve genetik düzeyden bu yaşama aktarılmış uyumsuz enerjiler temizlendiğinde ruh ve beden hızla kendini revize eder. Hastalık aslında iyileşmeye giden yoldur ve yaşam ile…

Kozmik Enerji Kanalları

Kozmik enerji kanalları, yüksek kozmik ırklardan gelen enerji-bilgi alanlarıdır. Kişinin gözle görünemeyen tüm bedenleri, ruhu, bilinci, fiziksel bedeni üzerinde etkisi vardır. En ayırıcı ve en önemli özelliği ise karma ile çalışabilir ve bu dünyada var olan bir yöntem değildir. Herhangi bir dinin temelinde inanç vardır, insanlık tarihindeki dinlerin koşulsuz yüceliğini kabul ederek, inancın her şeyden önce Yaratıcı’nın etkileyiciliği ve hediyesi olduğu gerçeğini görmezden gelemeyiz. Ve elbette her hediye gibi, inanç da ancak ne kadar fazla verilirse o kadar fazla elde edilir. Dolayısı ile bu hediyeden mahrum bırakılmış milyonlarca insanın aklındaki kader sorusu hâlâ cevaplanamadı. Kozmoenerji bilgisi iyi dizayn edilmiş köklü bir fikirdir ve bu bilgiyi elde etmek isteyen herkese açıktır. Genel olarak pragmatizm; sistemimizin özünde var olan önceliklerden biridir. Kozmoenerji dünyadan ayrıldıktan sonra değil, şimdi ve burada kendini gösterir. Bununla birlikte din ve kozmoenerji arasındaki tüm farklılıklarla bu sistemlerin açıkça kesiştiği gerçek alanlar vardır. Her şeyden önce bu; birçok dini…

Dünyayı Anlamak, Algılamak ve Tariflemek

  Biz, gezegenin insanları, dış dünyayı anlamaya can atıyoruz. Analitik düşünceli kişiler ya salt anlayabilmek adına ya da kariyerleriyle ilgili açıkça ortaya konmuş problemlerle uğraşmak açısından vuku bulan her çeşit olayı anlamaya çalışırlar. Bu tur insanlar doğuştan analistler (azınlık kısım) ile bu tur yetenekleri sonradan iş hayatında edinmiş kişilerden oluşur, örneğin bilim adamları, bankacılar, teknisyenler gibi. Şairlerin, sanatçıların ve müzisyenlerin ki maalesef onlar dünyanın büyük bir çoğunluğunu oluşturmazlar, dünyayı görme sekli ise imajlar, semboller ve deneyimlere (yapılandırılmamış gerçeklere) dayanır. Bu nedenle de bu tur insanlar Realite’yi doğrudan algılamaya çok daha yakındırlar. Tabii dünyayı algılamanın farklı yollarının da olduğunu söylemeye gerek yok. Ama insanların çoğunun çok belirli bir amacı vardır: geleceği görebilme, yani şimdiki hayatin sonuçlarını öngörebilme. Bu şekilde onlar ancak bir şekilde kendi iyilikleri ile ilişkili olan, sinirli sayıda olayla ilgilenirler. Fakat, anlama yolu ne olursa olsun, akılda tutulması gerekir ki bir olayı ya da konuyu (ya da ne olursa…

Kozmoenerjiye İçeriden Bakış

Kozmo enerji’nin arkasındaki sır nedir? Sözlüğümüze nispeten yakın zamanda giren bir kelime. Bu konuda birçok görüş var. Bunun arka planını sıradan bir insanın anlaması son derece zor olabilir.   Bir yıldan uzun bir süre kozmoenerji uygulayan bir kişinin, eğitimden sonra Kozmoenerji’nin önünde hangi fırsatları açtığını açıklayabilmesi zordur.2006’nın sonlarından itibaren bu şaşırtıcı modern bilgi sistemi hakkında mümkün olduğunca fazla bilgi vermeye ihtiyaç duyuldu.   Şimdi sizinle birlikte Kozmoenerjinin ne olduğunu anlamaya çalışalım.Kozmoenerji sözcüğü bize kendisini anlamak için nereye bakmamız gerektiğini söyler. Kelime iki bölümden oluşur; uzay ve enerji. Kozmoenerjiyi bir şekilde alan ve bu enerji ile bağlantılı olan sıradan bir insan bile, belirli bir bilgi alanı olduğunu fark eder. Buna dayanarak, özünün anlaşılmasını sağlamaya çalışalım.Evrenin enerjisi, yeryüzünde yaşayan insanlar için nasıl ilginç ve yararlı olabilir? Yakın alanın, yani güneş sistemimizin, dünyada yaşayan her şey üzerinde büyük bir etkisi olduğu bir sır değil. Herkes güneş rüzgarını ve bu rüzgarın getirdiği manyetik fırtınayı…