Sign up to receive exclusive content updates, fashion & beauty tips!

Modern Kozmeenerji Nedir?

Modern Kozmo Enerji Nedir?

Modern Kozmo Enerji Kişinin bu noktada kendisine şunu sorması gerekir;  Varoluş amacım nedir?  Gelecekteki amacım nedir? 01. Eğitimde savunmaları öğrenerek başlarız. Enerji frekansları ile çalışmak için anahtarlar, zihinsel imgeler oluşturarak ve iyileştirici yetenekler kazanarak devam ederiz. İyileşme gücü ana eğitim ve inisiasyon sonrasındaki enerji çalışmalarında, vizyonda ve nedensel seviyelere ulaşma, anlama, fark etme süreci sonrasında gerçekleşir.Her İnisiyenin bir şifacı olmadığı kabul edilmelidir. Sadece eğitimini alıp inisiye olduğu için bu kapı ona açılır. Fakat bu yetenekler sadece deneyim, yaratıcı vizyonun oluşması ve iç güven ile edinilir. İnisiasyon sadece kozmik niyetin kapılarını açar, gelişme sürecinde öğrenci bu enerjilere doyurulur ve enerjiye güvenli erişim, yeni bir algı ve vizyon yeteneği için anahtarlar alır, ancak en ilginç şey bağımsız uygulama sırasında yani hastalarla çalışırken olur. 02. Gerçek bir şifacı: bir hastalığı fiziksel düzlemde kolayca kaldırabilen veya kırabilen kişi değildir, hastalığın nedenini en ince düzlemde kaldırarak, kişiyi gelişime doğru taşıyandır. Böyle bir çalışma şifacının kendisinin…