Sign up to receive exclusive content updates, fashion & beauty tips!
Günlük haber güncellemelerini gelen kutunuzda görebilirsiniz!
Haberleri, güncellemeleri ve bilgileri almak kaçırmamak için e-posta adresinizle kaydolun!

Kozmik Enerji Şifası Nasıl Olur?

Modern Tıbba Desteği ve Uyumu: Modern tıbbın çözemediği durumlarda, Kozmik Enerji modern tıbbın geldiği noktadan da destek alarak ve onu reddetmeden, beden, ruh ve zihin üzerinde iyileştirmeler yapar. Bu nedenle bu yaklaşım Rusya’da Tamamlayıcı Enerji Tıbbı yöntemi olarak isimlendirilmiştir. Modern Tıp hastalıkların fizik bedene inmiş şekliyle ilgilenir, bizleri hastalıkların belirtileri ve ilerleme süreçleriyle ilgili değerli bilgilerle donatır. Ancak modern tıp, çeşitli ilaçlarla veya ameliyatlar ile hastalıkların bedendeki belirtilerini ortadan kaldırmaya çalışır. Bu süreç her ne kadar hastanın acılarını hafifletip bu sayede yaşam kalitesini yükseltse de hastalığın ana nedenini tedavi etmez. Bütünsel yaklaşımı benimsemiş olan Kozmik enerji tıbbı ise; hastalıkların bedende değil, zihinde başlayıp bedeni hastalandırdığına inanır. Dolayısıyla sadece bedendeki semptomların iyileştirilmesi yeterli olmayacağı için zihinsel ve ruhsal bir enerji terapisiyle hastayı tamamen iyileştirmeyi hedefler. İçeriden dışarıdan ve genetik düzeyden bu yaşama aktarılmış uyumsuz enerjiler temizlendiğinde ruh ve beden hızla kendini revize eder. Hastalık aslında iyileşmeye giden yoldur ve yaşam ile…

Kozmik Enerji Eğitimi

Kozmik Enerji Eğitimi

Kozmik Enerji Eğitimi Öğrencinin kanallarla çalışmayı öğrenmesi için bazı metotlar vardır. Kozmoenerjistin kendisi için etkili bir koruma inşa etmesine, ağrıyı hafifletmesine, rahatsızlıkların iyileştirilmesine yardımcı olmasına, danışana yönlendirilen büyü ve nazarla başa çıkmasına olanak sağlar.Kanallara inisiye olmak uygulayıcının verimliliğini arttırır, bunun devamında kozmoenerji eğitimi başlar. Şifa bloğundaki kanallar, geleneksel fiziksel rahatsızlıklarla ilgili problemlerle başa çıkmaya yardımcı olur. Her biri kendi uzmanlık alanında çalışan 19 kanal vardır. Magic Blok kanalları ise etkili bir şekilde, nazar, büyü ve lanetten arındırırken, kavgaların önlenmesine yardım eder uygulayıcıya rahatsızlık ve iyileşme yöntemlerinden hangisini seçeceği hakkında bilgiler verir, kişinin görüsünü, sezgilerini geliştirmesine ve daha birçok şeye yardımcı olur.Bazı kanallarla çalışmak için onlara inisiye olmak yeterlidir, ancak bazılarını kişi kendi geliştirmek zorundadır. Bununla birlikte her kanal onunla çalıştığınız süre boyunca güç kazanır ve çalışmazsanız gücünü kaybeder. Şunu unutmayın; kozmik enerji yoluna giren bir kişinin sorumlulukları her zaman artacaktır.Master’ lık seviyesine ulaşıldığında, kozmoenerjist bir astral savaşçı olarak kaderini belirleyebilir ya ...

Modern Kozmo Enerji Nedir?

Modern Kozmo Enerji Nedir?

Modern Kozmo Enerji Kişinin bu noktada kendisine şunu sorması gerekir;  Varoluş amacım nedir?  Gelecekteki amacım nedir? 01. Eğitimde savunmaları öğrenerek başlarız. Enerji frekansları ile çalışmak için anahtarlar, zihinsel imgeler oluşturarak ve iyileştirici yetenekler kazanarak devam ederiz. İyileşme gücü ana eğitim ve inisiasyon sonrasındaki enerji çalışmalarında, vizyonda ve nedensel seviyelere ulaşma, anlama, fark etme süreci sonrasında gerçekleşir.Her İnisiyenin bir şifacı olmadığı kabul edilmelidir. Sadece eğitimini alıp inisiye olduğu için bu kapı ona açılır. Fakat bu yetenekler sadece deneyim, yaratıcı vizyonun oluşması ve iç güven ile edinilir. İnisiasyon sadece kozmik niyetin kapılarını açar, gelişme sürecinde öğrenci bu enerjilere doyurulur ve enerjiye güvenli erişim, yeni bir algı ve vizyon yeteneği için anahtarlar alır, ancak en ilginç şey bağımsız uygulama sırasında yani hastalarla çalışırken olur. 02. Gerçek bir şifacı: bir hastalığı fiziksel düzlemde kolayca kaldırabilen veya kırabilen kişi değildir, hastalığın nedenini en ince düzlemde kaldırarak, kişiyi gelişime doğru taşıyandır. Böyle bir çalışma şifacının kendisinin enerji güvenliğinin garantisidir. Bu şekilde yaradılış planını ihlal etmez, ...

Kozmik Enerji Nedir?

Kozmoenerji, kişiyi hem fiziksel hem de manevi olarak geliştirmek için kullanılan evrensel bir öğretidir. Bilgi ve beceriler üstatdan aktarılır. Kozmik enerji frekansları yaşadığımız evrenle aynı anda meydana geldi ve yaratıldı. (Big-Bang) Kozmoenerji kökenini insanlığın eski manevi bilgisinden, insanın dünyadaki yaşamda varoluş amacından ve vücudunun yapısal özelliklerinden alır. 01. Kökeni Kozmoenerji frekanslarının Atlantis ve Lemurya kökenli olduğuna ilişkin yazılı kaynaklar bulunmaktadır ve yaklaşık 400 yıl önce Hindistan’da kullanıldığı gibi, modern dönemlerde de Tibet’te Tibetli rahiplerce şifa frekansları şeklinde kullanılmaktaydı. Ancak günümüzdeki kadar kullanıma açık değildi. 02. Gelişim Süreci Geçmişte sınırlı bölgelerde ve üstatlar arasında kullanılmakta iken günümüzde değişen dünya koşulları ve gelişen insan bilinci sayesinde hazır olan ve dileyen insanlara bu bilgiler açık hale gelmiştir. Kozmoenerji, Rus Tıp Doktoru Vladimir Petrov tarafından sistemli bir metodoloji ile pratiği oluşturulmuş ve test edilmiştir. Ardından dünya ve insan hakkında bütünsel bir fikir kompleksine sahip bilgi olarak modern dünyaya sunulmuştur. Bu sebeple tarihsel açıdan kozmik…